Spring til indholdet

Vi er eksperter i tandimplantater & kæbekirurgi


Priseksempel på behandling

23.500 DKK

En typisk behandling udgør ofte:

  • Forundersøgelse
  • Panoramarøntgen
  • Bedøvelse
  • Implantat
  • Heling abutment

Vi har åbent i dag fra 08:00 - 15:30

Bestil tid

Tandlægerne på Østerbro fungerer som henvisningspraksis inden for implantatbehandlinger og andre kirurgiske behandlinger, da dette er et af vores specialer.

Vi opdaterer os altid omkring ny viden og forskning, samt vi anvender de bedste implantater på markedet. Disse er de samme som anvendes på Rigshospitalets kæbekirurgiske afdeling. Skønt vi har fokus på høj kvalitet, forsøger vi altid at tilbyde nogle af de laveste priser på implantatbehandling!

Hos Tandlægerne på Østerbro er specialtandlæge i kæbekirurgi, Søren Krarup, ansat til at udføre de vanskeligste kæbekirurgiske behandlinger. Det betyder at vi på klinikken, er i stand til at udføre alle former for kæbekirurgi, der må udføres i privat praksis. Det vil blandt andet sige alle former for implantatbehandling, lige fra erstatning af enkelttænder til genopbygning af et fuldt tandsæt, baseret på implantater med knoglegenopbygning.

De kirurgiske principper vi følger mht. behandlingsmetoder, udførselsteknikker, sterilitet, udstyr etc. følger fuldstændigt Rigshospitalets standarder og kvalitetsniveau. Alle behandlinger er naturligvis 100 % smertefri.

Pris for tandimplantat

Prisen kan variere alt efter hvor mange tænder der skal implanteres. Prisen for selve tandimplantatet med panoramarøntgen, bedøvelse, selve implantatet og healing abutment er på 23.500 kr. Det vil være en del af en større behandling, som indebærer almindelige røntgenbilleder, abuments, en krone, evt. indfarvning samt plastfyldning.

 


Hvad er etTandimplantat

Et tandimplantat kan indsættes i kæbeknoglen og erstatte en eller flere mistede tænder. Oven på implantater kan sættes tandkroner, mindre tandbroer og en fuldbro, som erstatter en hel tandbue. Der kan også laves en protese med kliklåsesystem, så denne sidder helt fast i kæben. Et implantat fungerer som en kunstig rod, der sidder godt fast nede i kæbeknoglen. Efter 3-6 måneder er det helet op, og kan efterfølgende klare belastning.

Dvs. at man nu kan sætte krone, bro eller protese med kliklås ovenpå implantatet. Selve implantatet er lavet i metallet titanium, som kroppen udviser god biokompatibilitet overfor. Kroppen vil derfor ikke afstøder materialet, men integreres derimod i kæbens knogle. Implantatet er designet med en ru overflade, hvilket giver gode forhold, for at opnå yderligere knogleindvækst og god integration af implantatet i knoglen.

I den nederste del af implantatet sidder et gevind, som skruer sig fast i knoglen og giver primær stabilitet. Denne primære stabilitet er afgørende for implantatets overlevelse og integration i kæbeknoglen. Nede i selve implantatet er en indvendig skruegang, hvor man kan skrue en opbygning (abutment) i. Oven på denne opbygning kan sættes en krone, en bro eller en tryklås til en protese.

tandimplantat
tandimplantat

Lån til tandlægeregningen med SPARXPRES her.

STATISTIK OG PROGNOSER

En implantatbehandling er meget forudsigelig og sikker. Der ses desuden en utrolig høj overlevelsesrate for implantaterne. Den hyppigste årsag til at implantater mistes er, at der udvikles periimplantitis omkring implantatet. Periimplantitis er, når der opstår en betændelsestilstand i tandkød og knogle omkring implantatet.

Kroppen vil prøve at bekæmpe betændelsen, og knoglen omkring implantatet vil dermed nedbrydes. Tilstanden kan sammenlignes med paradentose omkring en tands rod. Sygdommen forårsages af aggressive bakterier, som kravler ned under tandkødsranden, ned langs implantatet og forårsager betændelse, som fører til knogletab omkring implantatet, hvormed det kan mistes.

Det er oftest hos storrygere, at der ses tab af implantater. Det er især vigtigt at opretholde en rigtig god mundhygiejne omkring implantatet, hvilket vil forbedre overlevelsen. Set over en 10-årig periode, er ca. 97 % af indsatte implantater, som erstatter én tand, stadig i funktion.

HVORFOR VÆLGE ET TANDIMPLANTAT I STEDET FOR EN BRO?

Patienter står overfor et valg, når der mistes en eller flere tænder. Hvordan kan tænderne erstattes, og er der overhovedet grund til at erstatte tanden? Ofte er det et valg mellem en tandbro eller et implantat.

Tidligere så man flere vælge aftagelige proteser, som erstatning for tandtabet, men i dag er det oftest andre løsninger som vælges. Det er vigtigt først at se på de behandlinger, som er mulige at lave, når en tand mistes. Hvis man ønsker en bro, skal man minimum have to nabotænder til den mistede tand, for at broen har noget, den kan hænges op på.

Det er derfor ikke muligt at erstatte, den bageste tand i tandrækken med en bro, da der her ikke er en tand bagtil, hvor broen kan hænges op. I denne situation vil man derfor vælge et implantat som behandling, hvis patienten ønsker en erstatning for den mistede tand. Et implantat kan oftest sættes ind alle steder i tandrækken, forudsat at der er nok knogle i kæben, hvor implantatet skal sættes op.

I de tilfælde, hvor der mangler knogle, er det ofte muligt at lave en knogleopbygning, så det på længere sigt bliver muligt at indsætte et implantat. Er nabotænderne til den mistede tand helt intakte, dvs. uden større fyldninger eller caries, vil tandlægen være tilbøjelig til at vælge et implantat som løsning, da denne behandling ikke inkluderer nabotænderne, som det ses med en brobehandling.

Omvendt vil man oftere vælge en brobehandling, hvis nabotænderne til den mistede tand har caries eller større fyldninger. Disse tænder vil nyde gavn af, at få en omsluttende krone i forbindelse med brobehandlingen. En broløsning vil også være valget, hvis det vurderes at der ikke er tilstrækkelig knogle i kæben til, at der kan indsættes et implantat og at en knogleopbygning vil være umulig eller meget vanskelig at udføre.

Tandimplantat
Tandimplantat

BEHANDLING MED TANDIMPLANTAT

Indledningsvis foretages en forundersøgelse med røntgenoptagelser og samtaler med tandlægen omkring behandlingen. Der aftales en dato, til operationen, hvor implantat indsættes. Der udleveres en recept på et antibiotikum, som skal indtages før operationen. På operationsdagen lægges først en effektiv og smertefri bedøvelse.

Patienten skal herefter skylle sin mund i Klorhexidin mundskyl 0,2% i 2 x 1 minut. Klinikken gøres klar til operation og dækkes derfor sterilt op, så der er helt fri for bakterier i operationsområdet. Det hele kan virke lidt voldsomt, men det tjener det formål, at risikoen for infektion minimeres drastisk, så helingen bliver så optimal som muligt. Patienten får hue på og afdækkes med et sterilt klæde. Tandlægen og klinikpersonalet har sterile kåber, hue, handsker, briller og mundbind på.

Operationen begynder med, at tandlægen lægger et fint lille snit, så tandkødet kan skubbes forsigtigt til side, så knoglen bliver blottet i det felt, hvor implantatet skal indsættes. Herefter bores med ca. 4 forskellige bor ned i kæbeknoglen, alle med den rette længde og varierende diameter. Implantatet skrues nu ned i kæbeknoglen. Den mindre diameter af forudboringen sikrer, at implantatet får den ønskede øjeblikkelige stabilitet (primær stabilitet), så det sidder fast i knoglen og fixeres.

Når implantatet er skruet korrekt ned i kæbeknoglen med en bestemt kraft, vil implantatkraven sidde i niveau med den øvrige knogle og implantatet lukkes ved, at en lille ”dækskrue” skrues ned i implantatets indre skruegang. Operationsfeltet skylles og der lægges et par sting, som sikrer god heling af slimhinden hen over implantatet. Tandlægen vil efterfølgende give en grundig vejledning i, hvordan man skal forholde sig efter operationen og om, hvordan der skal holdes rent i mundhulen. Der udleveres smertestillende medicin samt klorhexidin, som patienten skal skylle med 6 gange dagligt i minimum én uge.

Efter indsættelse af implantatet vil der kun sjældent være smerter. I de første dage, vil det kunne mærkes, at det spænder i regionen, men dette fortager sig. Det er yderst vigtigt at holde en rigtig god mundhygiejne, for at minimere mængden af bakterier og give optimale forhold for ophelingen.

Omkring en uge efter operationen, skal trådene fjernes og helingen kontrolleres. Generelt siger man, at i underkæben heler implantaterne op på omkring 3 måneder og i overkæben i løbet af 6 måneder. Herefter må implantaterne belastes. Efter ophelingsperioden indkaldes patienten til en ny og meget lille operation. Her lukkes op til implantatet, som nu vil være dækket af slimhinde.

Dækskruen, som sidder over den indre skruegang, fjernes og der kan nu skrues en ”tandkødsformer”(healing abutment) ned i implantatet. Dette er en metalcylinder, der sidder i implantatet og går ud igennem slimhinden. Den vil give tandkødet den rigtige form, så den nye tandkrone eller tandbro får et tandkød, der slutter flot og tæt til porcelænskronen.

Efter 14 dage, bliver tandkødsformeren skruet af helt smertefrit, og der kan tages et aftryk til den nye krone eller bro. Et aftryk tages i en metalske, som fyldes med blødt formbart materiale, der hærder og bliver hårdt efter kort tid. Der tages aftryk af begge kæber, som sendes til teknikeren, der nu kan lave den nye krone eller bro. 7-14 dage senere modtager tandlægen den nye krone eller bro. Der skrues først en opbygning (abutment) ned i implantatets indre skruegang. På denne opbygning kan kronen eller broen skrues eller cementeres fast. Når kronen eller broen er sat fast på implantatet, kan den bruges som var det patientens egne tænder.

Bestil tid her

Læs hvad vores patienter synes om os

Tandlægerne på Østerbro har GRATIS PARKERING og er derudover tæt placeret på SVANEMØLLEN STATION og BUS 1A kører lige til døren