Spring til indholdet

Finansiering af din tandbehandling

Tandlægerne på Østerbro kan i samarbejde med både SPARXPRES og Denti tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af din tandbehandling. Det er op til dig om du vil ansøge om finansiering af hele betalingen eller en mindre del af den.

Det er gratis at indhente uforpligtende tilbud fra begge selskaber:

Det er op til dig om du vil ansøge om finansiering af hele betalingen eller en mindre del af den.

SÅ NEMT OG HURTIGT SØGER DU ET LÅN hos SPAREXPRES
    1. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail.
    2. Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives og returneres til SPARXPRES.
    3. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til Tandlægerne på Østerbro
Diverse øvrige oplysninger

Tilsynsmyndighed:

SPARXPRES er del af Spar Nord Bank A/S og under tilsyn af Finanstilsynet,

Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf. 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.

Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.

Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Klageadgang:

Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.

Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet

heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.

Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank

A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Såfremt henvendelsen ikke har ført til en løsning af klagen kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029,

1022 København K, tlf. 3543 6333, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk

og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,

tlf. 4171 5000, eller via www.forbrug.dk

Lovvalg

I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail sparxpres@sparnord.dk eller på tlf. 9616 1300.