Spring til indholdet
Vores telefon har åbent mandag til torsdag kl. 07:15-16:30, fredag 7:15-14:30 og lørdag 07:45-14:00.

Tandudtrækningtandekstraktion


Priseksempel på behandling

337 DKK

En typisk behandling udgør ofte:

 • Bedøvelse
 • Tandudtrækning

Vi er lukket. Vi åbner senere i dag kl. 08:00

Bestil tid

Skal du have fjernet tanden? Så lad vores dygtige tandlæger hjælpe dig. Du kan bestille en tid til en tandudtrækning her.

Når det kommer til tandbehandlingen, tandekstraktion – eller det som folk i daglig tale kalder ”at få trukket en tand ud” – er det en af de behandlinger, som patienter er mest bange for. Behandlingen omtales også som exodontia. Tandekstraktion involverer det at fjerne tanden fra dens plads i kæbeknoglen (alveolen). Før din tandlæge overvejer tandekstraktion, vil alle andre muligheder for reparation- og genopbygning af tanden være udtømte. Det vil sige, at fjernelse af tanden er altid sidste udvej. Når dette er sagt, er det dog til tider nødvendigt og den bedste behandling at fjerne en tand.

På denne side kan du læse om hvilke årsager der kan være til at en tand skal trækkes ud, hvilke typer af udtrækninger (ekstraktioner) der laves, hvad man kan forvente samt hvad man skal gøre efter sådan en behandling.

Bestil tid her til en tandudtrækning


Årsager til tandudtrækning

 • Problemgivende visdomstænder.
 • Alvorlig tandskade/tandtraume: Nogle tænder har så fremskreden nedbrydning, grundet eksempelvis dybt cariesangreb og andre skader såsom knækkede– eller revnede tænder. Desuden kan en tand være angrebet af kraftig paradentose, hvorfor det kan være nødvendigt at fjerne tanden. Som paradentosen omkring en tand bliver forværret, støttes tanden af mindre og mindre knogle, og som følge heraf bliver tanden løs i en sådan grad, at tandekstraktion er den eneste løsning.
 • Tænder som står forkert i tandrækken/tænder som ikke er i funktion. For at undgå komplikationer, der kan resultere i et negativt udfald på dit helbred i mundhulen, kan din tandlæge til tider anbefale tandekstration af tænder, som står helt forkert i tandbuen og/eller slet ikke er i funktion (tænder der ikke har en tand at bide imod).
 • Ortodontisk behandling (tandregulering): Til tider kan det være nødvendigt for en ortodontist (bøjletandlæge) at få fjernet enkelte tænder, for kunne få tænderne placeret perfekt i tandbuen.
 • For mange tænder: Hvis man er født med overtallige tænder, kan disse blokere frembruddet af andre tænder.
 • Cancerterapi: Hvis man skal behandles for cancer, er det vigtigt at dårlige tænder fjernes, da kroppens immunforsvar er kraftigt nedsat i perioden, hvor der behandles. Ligeledes ekstraheres de dårlige tænder før der gives strålingsterapi, da denne behandling vanskeliggør fjernelse af tænder efterfølgende. Der er risiko for en sygdom kaldet osteo radio nekrose. Generelt skal et tandsæt saneres grundigt inden al cancer terapi samt terapi med organ transplantation.
Tandudtrækning
Tandudtrækning

TÆNDER SOM OFTE EKSTRAHERES

Fjernelse af visdomstænder er en af de mest hyppige tandekstraktioner. Mange tandlæger fjerner visdomstænderne, når de giver ophav til problemer. Dette kan være gentagne betændelse omkring den delvist frembrudte visdomstand, caries i nabotanden grundet tæt relation til visdomstanden, pladsproblemer, caries i visdomstanden, paradentose ved visdomstanden eller nabotanden samt bidproblemer. Andre tænder der hyppigt fjernes er de små kindtænder i forbindelse med tandregulering. Disse tænder fjernes for at skabe plads til tandregulering.

Høj kvalitet til fair priser

Se komplet prisliste

Tryg og smertefri behandling

Mere om os

Vi har lørdagsåbent

Bestil en tid

TYPER AFTANDEKSTRAKTIONER

Der skelnes mellem 3 typer af ekstraktioner:
 • Simpel tandekstraktion: Denne type af ekstraktioner foregår kun på tænder, der er helt frembrudte i munden. Her er kravet, at tanden kan fjernes enten med tang eller et instrument, der kaldes en elevator. En tandudtrækning kan udføres som en simpel ekstraktion såfremt rødderne ikke knækker, der ikke skal fjernes knogle, tanden ikke skal deles, eller at der generelt ikke er nogen komplikationer overhovedet. Behandlingen foregår i lokalbedøvelse. Som med alle andre behandlinger hos Tandlægerne på Østerbro er en tandekstraktion 100% smertefri. Smertesansen fjernes 100 %, men der vil stadig være fornemmelse for tryk og berøring.
 • Kompliceret tandekstraktion: Her er der tale om ikke-kirurgisk fjernelse af tænder, som ikke kan klares med en simpel tandekstraktion. Dvs. hvis en tand kun kan fjernes efter at blive delt, rodspidserne knækker etc. Altså de situationer, hvor det ikke er helt lige til.
 • Amotio, operativ fjernelse af en tand: I disse tilfælde er der tale om, at under steril kirurgisk opdækning opereres tænder ud. Dette gøres i de tilfælde, hvor der skønnes at det er usandsynligt at kunne fjerne en tand med en simpel- eller kompliceret ekstraktion. Behandlingen er på lige fod med alle andre behandlinger hos Tandlægerne på Østerbro – helt og aldeles smertefri og foregår i lokalbedøvelse. Ved en amotio (operativ fjernelse af tand) skubbes tandkødet forsigtigt til siden, og der fjernes knogle for at lette fjernelsen af tanden. Når tanden er fjernet renses operationsområdet og tandkødet sutureres (sys sammen) med ganske få sting. Herefter vil hævelse og ømhed karakterisere den følgende uge, til området er helt ophelet.

Er der tale om mindre børn kan man vælge at lægge dem i fuld narkose i nogle tilfælde.

Se resten af vores medarbejdere

HVAD KAN MAN FORVENTEUNDER EN TANDEKSTRAKTION

Inden behandlingen går i gang skal din tandlæge have et røntgenbillede af tanden og dens rodkompleks for at kunne forberede sig på behandlingen. Herefter vil din tandlæge bedøve området med en meget fin tynd nål. Bedøvelsen lægges med teknikken step-by-step, så dette vil du stort set ikke mærke.

Simpel-/kompliceret tandekstraktion:

Når tanden er helt bedøvet, vil din tandlæge sætte en tang på tanden og forsigtigt lirke den frem og tilbage for at løsne den. Andre gange vil tandlægen benytte et instrument kaldet for en ”luxator” som sættes ned i spalten mellem tanden og knoglen, som medvirker til at løsne tanden. Tandlægen bruger også hyppigt et instrument der kaldes en ”elevator”. Dette instrument minder om en fin lille lige skruetrækker. Hele forløbet er helt smertefrit, men man vil kunne høre lidt knagende lyde og have en tydelig følelse af tryk. Når tanden er ude, klemmer tandlægen lidt på knoglen og indsætter en steril gazetampon. For at modvirke ubehaget ved lydene sætter vi hos Tandlægerne på Østerbro tit høj musik på. Dette har tit en beroligende effekt, da der ikke er den klassiske alvorlige ”tandlægestemning”.

Kirurgiske ekstraktioner (amotio):

Disse behandlinger er generelt mere kompliceret end en ekstraktion. Ligesom ved simple- og kompliceret ekstraktioner foregår behandlingen i lokalbedøvelse. Der lægges et lille fint snit, som du ikke mærker og tandkødet skubbes forsigtigt til side. Herefter fjernes der knogle, tandkronen deles eventuelt og ikke sjældent deles rødderne. Du vil kunne mærke at der bliver skubbet og brugt lidt kræfter i den aktuelle region, men du vil ingen smerter opleve. For at kunne få de enkelte dele af tanden ud, skal din tandlæge eller kæbekirurg lirke frem og tilbage. Det kan føles voldsomt med lydene og de kræfter som skal bruges. Men husk at vi på klinikken har meget stor erfaring med denne type af behandling, hvorfor det oftest kun sjældent tager længere end 30 minutter at operere en tand ud. Hele operationen foregår sterilt, hvorfor kirurgen og assistenterne arbejder i sterile kåber. Dette er for at sikre dig, at der ikke tilføres udefrakommende bakterier. Når tanden er ude, renses området og sys sammen. Du vil få en grundig vejledning efterfølgende i, hvordan du skal forholde dig. Trådene fjernes ca. 1 uge efter operationen.

Vejledning tilEFTER TANDEKSTRAKTION

Eftersom blødning er helt normalt efter en tandekstraktion, giver din tandlæge dig en gazetampon, som du skal bide på i en time. Det er vigtigt, at du bider relativt hårdt for at sikre dig at blodet koagulerer (størkner). Hævelse og lettere ubehag er normalt efter en tandekstraktion. Koldt kompres/isposer kan hjælpe til at reducere hævelsen. Lad være med at spise og drikke i 3 timer efter tandekstraktionen. Ligeledes lad være med at ”suge” i såret. Sov med noget i ryggen de første 2 dage, så dit hoved løftes lidt op. Hvis nødvendigt, tag da milde smertestillende såsom Panodil/Pamol eller Ipren. Følg anvisningen på pakken og tag efter behov. Efter kirurgiske behandlinger udskriver tandlægen stærkere smertestillende medicin. Tips og gode råd efter tandekstraktion:

 • Drik og spis ikke de første 3 timer.
 • Gurgl ikke munden i de første 24 timer.
 • Hold dig til en blød og kold kost i den første dag efter tandudtrækningen.
 • Hold maden i den modsatte side.
 • Børst tænderne og brug tandtråd som du plejer. Dog skal du undlade at børste lige ved ekstraktionsområdet.
 • Ved simpel- og kompliceret tandekstraktioner er det ikke nødvendigt at skylle med klorhexidin.
 • Undgå alt der kan få blodkoaglet til at løsne sig, da dette kraftigt vil hæmme helingen.
 • Undgå for så vidt muligt rygning, hæftig skylning af munden og drik gerne gennem et sugerør i de første par dage efter tandudtrækningen.
 • Undgå motion i de første 4-5 dage.
 • Undgå varme drikke (kaffe/te), alkohol og sodavand i 2-3 dage efter tandekstraktionen, da dette kan være med til at udvaske blodkoaglet, hvorved knoglen blottes.

Med mindre der er tale om en visdomstand, vil din tandlæge formentlig anbefale dig, at den ekstraherede tand erstattes for at undgå at tænderne flytter sig, tandkødet trækker sig tilbage eller knogletab. Implantater er ofte en god måde at erstatte tandtabet på, andre muligheder kan være en bro eller delprotese.

MULIGE KOMPLIKATIONER VED TANDEKSTRAKTION

Der kan være flere mulige komplikationer som følge af tandekstraktion. Disse komplikationer er sjældne, men kan være (Hos Tandlægerne på Østerbro ses disse tilfælde stort set aldrig):

 • Efter tandekstraktion kan nabotandens rodoverflade blottes og i et par måneder efter være ekstra følsom for koldt og varmt. Disse isninger giver tit patienter anledning til at tro, at de har udviklet et cariesangreb (et hul). Isningerne går tit i sig selv, men hvis det er meget generende, kan man pensle med noget der reducere generne.
 • Skade på nabotænderne.
 • Efterlade rest af tanden. Under normale omstændigheder fjerner din tandlæge hele roden, men i sjældne tilfælde er det mindre risikabelt at efterlade den nederste rodspids, såfremt den er tæt på en vigtig nerve.
 • Fraktur på kæben (ses kun på mennesker med osteoporose – knogleskørhed – kæmpe cyster i knoglen).
 • Perforation til sinus (bihulen).
 • Infektion efter tandekstraktion. Selvom det kun sjældent sker, hænder det dog en gang i mellem. Din tandlæge vil i disse tilfælde udskrive antibiotika.
 • Nerveskader. Nerveskader er stort set kun en risiko når der bortopereres visdomstænder i underkæben – men kan teoretisk ske ved alle tænder, hvor en nerve er i nær relation til ekstraktionsstedet. Når der er nervepåvirkninger, er de oftest kun midlertidige og kun meget sjældent permanente. Hos Tandlægerne på Østerbro eller på vores søsterklinik Tandlægerne på Frederiksberg (www.tpfrb.dk) har vi aldrig oplevet en permanent nerveskade. Vi har af samme årsag specialudstyr, som eksempelvis en CT-skanner (cone beam CT), som fremmer behandlingsplanlægningen samt giver overblik over omkringliggende strukturer, og ikke mindst vigtige nerver.
 • Bisfosfonater. Dette er medicin til behandling af osteoporose (knogleskørhed), multipel myelomatose, knoglecancer og knoglemetastaser fra andre cancertyper. Denne type af medicin øger risiko for at udvikle en tilstand kaldet osteonekrose af kæbeknoglen (forrådnelse af kæbeknoglen). Hvis du tager medicin kaldet Fosamax, bør du undgå tandekstraktioner, hvis muligt. Altså bør man forsøge at redde tænderne med andre behandlinger, hvis overhovedet muligt.
 • Elongering af tænder. I de tilfælde hvor en tand ikke har en antagonist (en tand i den modsatte kæbe at bide imod), vil tanden over- eller under ekstraktionsstedet over en periode vokse ud af knoglen. Tanden gør dette for at forsøge at møde sin ”samarbejdspartner”, da en tand kun har en tyggefunktionel værdi, når det er to tænder der tygger mod hinanden. Disse tænder kan ende med at tygge ned i tandkødet, hvor tanden er blevet fjernet, samt de har en tendens til at blive følsomme for isninger ved indtagelse af koldt og varmt.
 • Tandudtrækninger kan skæmme dit udseende, da der jo i sagens natur efterlades et ”hul”. Dette gælder særligt i smilezonen.

DRY SOCKET

Dry socket er en komplikation til tandudtrækning, som en sjælden gang i mellem forekommer. Dette sker når blodkoaglet (det størknede blod), ikke dannes i knoglen efter tandekstraktionen eller at blodkoaglet løsner sig. Dette efterlader den underlæggende knogle og nerver blottet for luft, mad og drikke. Dette er ofte temmelig smertefuldt. Dry socket forekommer typisk efter 2-5 dage efter ekstraktionen og kan forårsage dårlig ånde og smag i munden. Dry socket er oftest associeret med en vanskelig eller traumatisk tandekstraktion. Det forekommer mere hyppigt ved mennesker over 30, rygere, patienter med dårlig mundhygiejne og kvinder (særligt dem som tager p-piller). I nogle sjældne tilfælde vil din tandlæge lægge et stykke gaze ned i udtrækningsalveolen (knoglen). Denne gaze er dyppet i eugenol (nellikeolie). Gazen fjernes efter 24 timer, og letter symptomerne med det samme. Hos Tandlægerne på Østerbro, fraråder vi dog denne behandling, da seneste forskning viser, at det ikke er godt for knoglen eller helingen.

Opheling efter tandekstraktion:

Ophelingen efter en tandekstraktion tager cirka 5-7 dage for den første del. Slimhinden er lukket helt efter 3-4 uger, og såret (hullet) er nu helt dækket. Knoglen hvor tanden har siddet skal ligeledes hele op. Dette er mere langsommeligt og kan først forventes helt afsluttet efter 6 måneder.

Pris for tandudtrækning

Simpel tandudtrækning 301 DKK
Kompliceret tandudtrækning 825 DKK
Amotio (Operativ fjernelse af tand) 2731 DKK

Læs hvad vores patienter synes om os

Skal du have fjernet tanden? Så lad vores dygtige tandlæger hjælpe dig.

Tandlægerne på Østerbro